Řízení stavebních projektů

Manažer stavebního projektu je činnost, která je určena pro každého jedince a každou společnost, která zvažuje výstavbu nebo rekonstrukci budov či víceúčelových staveb pro osobní či podnikatelské účely. 

Poskytneme klientovi celý kvalifikovaný řídící tým

Klienta zastupujeme ve všech etapách výstavby – příprava, realizace a dokončení

Systém řízení, komunikace, koordinace a kontroly přebírá tým projektového manažera

Zajišťujeme řízení projektů pro naše zákazníky v oblasti stavebnictví, a to ve všech jeho fázích.

Fáze přípravy investičního záměru

Fáze projektování a projednání s dotčenými orgány státní správy

Fáze přípravy realizace stavby

Fáze realizace stavby

Fáze provozování dokončeného díla

Realizace rozhodnutí spojeného se stavební činností představuje potřebu nemalých finančních prostředků,  řadu starostí a množství času, který bude muset investor věnovat řízení a dohledu nad výstavbou. Nezkušený investor bude při řízení stavebního projektu stěží rovnocenným partnerem zejména stavebním firmám,  projektantům a úředníkům. Velmi často pak stavební činnost odláká cenné zdroje v podobě časového fondu zaměstnanců a to se téměř vždy negativně projeví na nákladech stavby, termínech dokončení i kvalitě výsledného díla. A následně i na  pohodě firemního kolektivu. Pomůžeme Vám vyvarovat se problémů, které laik většinou nedocení nebo si je vůbec neuvědomuje. Společně pak předejdeme možným problémům.

Nastavení projektového prostředí

Podpora řízení projektů

Metodika řízení  projektů

Analýza a řízení rizik

Majetkoprávní agenda

Věcná břemena

Podpora realizace projektů

Audit řízení projektů

Audit projektu

Technický dozor

Kontrola fakturace