Stavební činnost

Realizaci všech druhů staveb zajišťujeme včetně veškerých potřebných odborných dodávek komponentů a řemesel, které budované dílo vyžaduje.

Stavby rodinných domů na klíč
Rekonstrukce domů, bytů a bytových jader
Půdní vestavby a nástavby

Fasády (i zateplené)
Rekonstrukce historických a církevních objektů
Průmyslové stavby a rekostrukce

Občanské stavby a rekostrukce
Oplocení objektů
Obkladačské práce
Práce s kamenem

Náš přístupu sází na kvalitu, která vychází nejen z přísných pravidel dodržovaných zaměstnanci společnosti, pečlivé kontroly díla a vynikajícího provedení jednotlivých staveb, ale současně také využíváme při stavbách velmi moderní technologie, postupy a materiály. Vedle samotné realizace je však pečlivě vnímán i možný dopad stavební činnosti na okolí.

Stavební činnost zahrnuje

zemní práce

inženýrské sítě

zakládání staveb a provádění staveb

základy, základové desky

svislé konstrukce

vodorovné konstrukce

betonová schodiště

úpravy povrchů

vnější a vnitřní omítky

podlahy a podlahové konstrukce

dokončovací práce

V naší společnosti chápeme stavbu jako komplexní dílo, u něhož je samotný přesun hmoty po staveništi na cílové místo pouze jednou z mnoha součástí složitého procesu. Věnujeme velkou pozornost dodržování stavební dokumentace a postupů. Vše vychází z dobře připravených podkladů pro stavbu z naší inženýrské činnosti.